Српски рјечник

бѐсједа , f.   ( јуж. )   die Rede , sermo . [ vide   говор ]; [ cf.   разговор   1 ].