Српски рјечник

го̏во̑р, m. (loc. гово̀ру) die Rede, Sprache, sermo [cf. бесједа, 1 граја]: познајем га по говору ; чује се некакав говор .