Српски рјечник

1.   гра́ја , f.   крајини Неготинској  и у Црној ријеци )   vide   говор :   Стаде граја  иза гаја .
2.   гра̏ја , f.   Ц. г. )   das Gekrächze , crocitus .

Речник говора Прошћења

гра̏ја , -е̄ , ж.  — вика, галама.