Српски рјечник

за̀ик, m. Хрв. приморју) vide језик [1].