Српски рјечник

ја̀зик , m.   Спљету )   vide   језик .