Српски рјечник

јѐзик  [ јазик ] m.  ( pl. gen.   је̏зи̑ка̑ )
1.
  die Zunge , lingua  [ cf.   заик ]: Једна глава, иљада језика ; стоји ми на врх језика ; језик  за зубе!
2.
  die Sprache , lingua .