Српски рјечник

јѐзик [јазик] m. (pl. gen. је̏зи̑ка̑)
1.
die Zunge, lingua [cf. заик]: Једна глава, иљада језика ; стоји ми на врх језика ; језик за зубе!
2.
die Sprache, lingua.