Трипут мери, једном сеци

Исечци су делови речника који садрже посебно одабрану врсту лексике. Корисни су истраживачима и занимљиви за ширу публику.

Претрага је циљно тражење речи у речницима. Електронски речници су у том погледу веома ефикасни. Преко наше инстант-претраге се тако до одредница долази брзо и лако. Ипак, Расковник својим корисницима пружа могућност и да прелиставају речнике, да контекстуализују резултате претраге у односу на претходне и следеће одреднице, да се препусте случајном бирању одредница, све са циљем да речници постану алатке за октривање нових и непознатих речи.

Исечци су групе речи из појединачних речника које су биране по неком одређеном лексичком принципу као што су нпр. турцизми код Вука, вулгарна лексика, или одреднице са примерима из врањанских пословица у Речнику говора јужне Србије Момчила Златановића. Списак свих до сада објављених исечака можете наћи преко главног менија или овде.

Исечци се могу користити као спискови речи и као мини-речници. Свака од лексема на списку речи је линк ка пуној одредници, мада је довољно мишем прећи преко саме речи да се у новом прозорчићу добије садржај саме одреднице.

slice-list-cropped-c

Уколико изаберете опцију „целокупне одреднице”, добићете мали речник на задату тему који можете да прелиставате и изучавате.

slice-entries-cropped-c