Српски рјечник

дербѐденица, f. (као лијенштина — cf. дембел? ) der Faulenzer, homo deses: Пијаница и дербеденица .