Српски рјечник

дербѐденица , f.  (   као лијенштина  — cf.   дембел   ? )   der Faulenzer , homo deses : Пијаница и дербеденица .