Исечци
Исечци су делови речника који садрже одређену, посебно одабрану врсту лексике. Ми желимо да Расковник буде место за језичке авантуре и извиђачке мисије.

Од абе до шућура
Речи турског порекла у Вуковом Српском рјечнику.
Грчко наслеђе
У Српском рјечнику грчке речи се појављују у тумачењима порекла речи и као појашњења неких превода на латински.
Изгубљени у преводу
Лексеме из Вуковог Српског рјечника са непрецизним еквивалентима на немачком или латинском, нпр. тре̏скавица → нем. Art Tanzes („врста игре”) или ба̏бини зу̑би → лат. herbae genus („врста биљке”).
Без цензуре
Под притиском Српске православне цркве и значајног дела тадашње српске елите, Вук је из другог издања свог речника изоставио низ вулгарних речи и примера.
Врањанске пословице
Одреднице које садрже пословице у Речнику говора јужне Србије.
А од ко́га, Со́фке, такь́в бол болу́јеш?
Примери из народних песама у Речнику говора јужне Србије.